แจกันตั้งโต๊ะ 6 นิ้ว เขี

แจกันเกลียว 6 นิ้ว เขียวหยก ความสูง 16 x 8.5 cm. weight 492 กรัม