แก้วมัคสกรีนแล้วสามารถเข้าไมโครเวฟได้

แก้วมัคสกรีนแล้ว สามารถเข้าไมโครเวฟได้