Categories
Fine China ถ้วยชาม

ถ้วยทรงเกาหลี ชามซุป จานมีหู

ชามเซรามิคทรงลึกมีขอบเนื้อขาว Fine China ขนาด 4.5-8 นิ้ว ชามปากบาน 6-9 นิ้ว ชามซุป และ จานมีหู ถ้วยจานชามสำหรับร้านอาหาร โรงแรม เซรามิกส์เกรดดีคุณภาพขายยกกล่อง ขั้นต่ำ 5 กล่องขึ้นไป สนใจโทร : 0807926840 หรือ แอดไลน์-ไอดี : @idh2781m

ชามทรงลึกมีขอบ

 • C2045 4.5นิว จำนวน120ชิ้น/ลัง 13บาท
 • C2005 5นิว จำนวน80ชิ้น/ลัง 18บาท
 • C2055 5.5นิว จำนวน60ชิ้น/ลัง 23บาท
 • C2006 6นิว จำนวน60ชิ้น/ลัง 28บาท
 • C2007 7นิว จำนวน48ชิ้น/ลัง 36บาท
 • C2008 8นิว จำนวน30ชิ้น/ลัง 42บาท

ชามปากบาน

 • C3006 6นิว จำนวน80ชิ้น/ลัง 19บาท
 • C3007 7นิว จำนวน60ชิ้น/ลัง 22บาท
 • C3008 8นิว จำนวน50ชิ้น/ลัง 26บาท
 • C3009 9นิว จำนวน30ชิ้น/ลัง 38บาท

ชามซุป

 • C4007 7นิว จำนวน60ชิ้น/ลัง 32บาท
 • C4008 8นิว จำนวน30ชิ้น/ลัง 35บาท
 • C4009 9นิว จำนวน26ชิ้น/ลัง 45บาท
 • C4010 10นิว จำนวน20ชิ้น/ลัง 55บาท

จานมีหู

 • C5007 7นิว จำนวน60ชิ้น/ลัง 28บาท
 • C5008 8นิว จำนวน50ชิ้น/ลัง 32บาท
 • C5009 9นิว จำนวน40ชิ้น/ลัง 38บาท