ชามกลม 9 นิ้ว

ชามแกง 9 นิ้ว ลายสับปะรด ชามกลมทรงตื้น วาดลายไทยเต็มใบ ด้านในวาดวนขอบ