จานสี่เหลี่ยม จัตุรัส 8 นิ้ว ทรงลึก

จานสี่เหลี่ยมสีขาว จัตุรัส 8 นิ้ว ทรงลึก