จานสี่เหลี่ยม 8 นิ้ว สีดำเคลือบด้าน

จานสี่เหลี่ยม เซรามิค 8 นิ้ว สีดำเคลือบด้าน