ชามก๋วยเตี๋ยว 8 นิ้ว ทูโทน

ชามเซรามิคสำหรับ ร้ายก๋วยเตี๋ยว ชามราเมน ชามบะหมี่

ชามปาบานสีโกโก้ 8 นิ้ว ทูโทน