ถ้วยเกาหลี 7 นิ้ว ลายครา

ถ้วยเกาหลี 7 นิ้ว ลายคราม ขนาด : กว้าง 18 cm. สูง 7.5 cm. 1 กล่อง บรรจุ 48 ใบ