ถ้วยเกาหลี 5 นิ้ว ลายครา

ถ้วยเกาหลี 5 นิ้ว ลายคราม ขนาด : กว้าง 12.5 cm. x สูง 6 cm. บรรจุ 1 กล่อง 80 ใบ