ถ้วยกลม 6 นิ้ว ลายคราม

ถ้วยกลม 6 นิ้ว ลายคราม ขนาด : กว้าง 15 cm. x สูง 7.5 cm. บรรจุ 1 กล่อง 60 ใบ