จานกลมลึก 9 นิ้ว ลายคราม

จานกลมลึก 9 นิ้ว ลายคราม ขนาด : กว้าง 23.5 cm. x สูง 4 cm. บรรจุ 1 กล่อง 40 ใบ