จานกลมลึก 8 นิ้ว ลายคราม

จานกลมลึก 8 นิ้ว ลายคราม ขนาด : กว้าง 20.5 cm. x สูง 3.8 cm. บรรจุ 1 กล่อง 70 ใบ