จานกลมลึก 7 นิ้ว-ลายคราม

จานกลมลึก7 นิ้ว ลายคราม ขนาด : กว้าง 18 cm. x สูง 3.5 cm. บรรจุ 1 กล่อง 60 ใบ