กระถางธูป เขียวหยก 4.5 นิ้ว

กระถางธูป ทรงตรง เขียวหยก 4.5 นิ้ว