ขนส่งทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วน รถเร็วและรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปนครลำปางทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง  โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 และที่สถานีรถไฟลำปาง โทร. 0 5421 7024

Description

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather