นิ่มซีเส็งขนส่ง

ตลาดไท ที่อยู่ 99/471 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel.02-5203381-3 Fax.02-5203383

สี่แยกมหานาค-ที่อยู่ 325/78 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
Tel.02-2828490, 0-2282-7936, 0-2282-9459 Fax.0-228

พุทธมณฑลสายห้า ที่อยู่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง พุทธมณฑลชานชาลาที่ 1 เลขที่ 133 หมู่ 1 ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel.02-8894600-3 Fax.02-8894607