จานเปลทรงรี-Oval Plates

จานเปลเซรามิคทรงรี จานใสปลา ขนาด 13.5″

จานเซรามิคทรงรี-จานเปล ขนาด 13.5 นิ้ว รูปทรงลวดลายหลายแบบ จานเปลทรงรีผิวเรียบ จานเปลแบบมีขอบ หรือ จานเปลรูปทรงปลาเหมาะสำหรับงานเสิร์ฟพวกปลาทอด ปลานึ่ง ภาชนะใส่อาหารบนโต๊ะคุณภาพเกรดเอ ทนความร้อน ปลอดภัย 100%

1.จานเปลขาว ขนาด 13.5 นิ้ว แบบมีขอบ
รหัส : PE131W ราคา : 75.00 บาท

2.จานเปลรูปปลา ขนาด 13.5 นิ้ว สีเขียว
รหัส : PE132W ราคา : 75.00 บาท

3.จานเปลรูปปลา ขนาด 13.5 นิ้ว น้ำตาล
รหัส : PE133W ราคา : 75.00 บาท

4.จานเปลรูปปลา ขนาด 13.5 นิ้ว เหลือง
รหัส : PE134W ราคา : 75.00 บาท

1.จานเปลขาว ขนาด 13.5 นิ้ว แบบมีขอบ
รหัส : PE131W ราคา : 75.00 บาท

2.จานเปลรูปปลา ขนาด 13.5 นิ้ว สีเขียว
รหัส : PE132W ราคา : 75.00 บาท

3.จานเปลรูปปลา ขนาด 13.5 นิ้ว น้ำตาล
รหัส : PE133W ราคา : 75.00 บาท

4.จานเปลรูปปลา ขนาด 13.5 นิ้ว เหลือง
รหัส : PE134W ราคา : 75.00 บาท