จานเซรามิค Dinner Plates

จานเซรามิค Dinner Plates เนื้อขาว Hotelware – Fine China 

ดินเนอร์เพลทสำหรับบนโต๊ะอาหาร จานแบนผิวเรียบ Flate Plate ขนาด Size ตั้งแต่ 6 นิ้ว – 12 นิ้ว แบบผิวเรียบและมีขอบ หลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับจานบนโต๊ะอาหาร Dinnerware จานสไตล์โรงแรม ร้านอาหาร บุฟเฟ่ จานข้าวบนโต๊ะอาหาร Dishwasher Safe and use for microwave 100%

Dessert Plate Rim 4.0 cm1 06P01N ดินเนอร์เพลท Flat Plate 16 cm. 6.25 นิ้ว ราคา : 0.00
2 06P02S ดินเนอร์เพลท Flat Plate 19 cm. 7.25 นิ้ว ราคา : 0.00
3 06P02N ดินเนอร์เพลท Flat Plate 21 cm. 8.25 นิ้ว ราคา : 0.00
4 06P03N ดินเนอร์เพลท Flat Plate 23 cm. 9 นิ้ว ราคา : 0.00
5 06P03L ดินเนอร์เพลท Flat Plate 25 cm. 9.75 นิ้ว ราคา : 0.00
6 06P04N ดินเนอร์เพลท Flat Plate 27 cm. 10.5 นิ้ว ราคา : 0.00
7 06P22N ดินเนอร์เพลท Flat Plate 31 cm. 12 นิ้ว ราคา : 0.00

จานเซรามิค Coup Plates จานทรงใบบัว-ผิวเรียบ

จานแบ่ง 6 นิ้ว1 06C01N จานทรง Coup Plate 16 cm. 6.25 นิ้ว ราคา : 0.00
2 06C02N จานทรง Coup Plate 21 cm. 8.25 นิ้ว ราคา : 0.00
3 06C03N จานทรง Coup Plate 23 cm. 9 นิ้ว ราคา : 0.00
4 06C03L จานทรง Coup Plate 25 cm. 9.75 นิ้ว ราคา : 0.00
5 06C04N จานทรง Coup Plate 27 cm. 10.5 นิ้ว ราคา : 0.00
6 06C22N จานทรง Coup Plate 31 cm. 12 นิ้ว ราคา : 0.00

 

DV_1141 06Q01N จานสีเหลี่ยม Square Plate 16×16 cm. 6.25×6.25 นิ้ว ราคา : 0.00
2 06Q02N จานสีเหลี่ยม Square Plate 21×21 cm. 8.25×8.25 นิ้ว ราคา : 0.00
3 06Q04N จานสีเหลี่ยม Square Plate 26.5×26.5 cm. 10.5×10.5 นิ้ว ราคา : 0.00
4 06Q22N จานสีเหลี่ยม Square Plate 30×30 cm. 11.75×11.75 นิ้ว ราคา : 0.00